Så upptäcker du om du har radon hemma

För att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat är det viktigt att vara medveten om radonhalten i ditt hus eller radhus. Mellan oktober och april är den optimala tiden för radonmätning, och en långtidsmätning på minst 60 dagar ger det mest tillförlitliga resultatet. Genom att beställa våra mätpaket kan du enkelt göra radonmätningen själv och få ett årsmedelvärde du kan lita på. Beställ radonmätning redan idag!

Radon är en gas som ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering. Det är endast genom mätning som radon kan upptäckas. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att radon orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Regelbundna radonmätningar och vidtagna åtgärder vid behov är därför av yttersta vikt för att skydda din hälsa.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten beräknas det finnas omkring 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. För att få säkerhet kring radonhalten i ditt hem krävs en mätning. Radon finns naturligt runt omkring oss, i mark, luft och vatten, och det kan tränga in i våra bostäder från flera olika källor. I bostäder och allmänna lokaler är det rekommenderade gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Så här genomför du en radonmätning: Beställ radondosor för långtidsmätning, det säkraste sättet att få ett pålitligt årsmedelvärde. Placera dosorna i ditt hem enligt medföljande instruktioner. När mätperioden är över, skicka tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en mätrapport som visar om radonhalterna är förhöjda eller ej. Om resultatet är positivt har du bevis på en hälsosam boendemiljö. Om det däremot visar förhöjda radonhalter finns det flera saker du kan göra för att minska halten.

Under den kalla årstiden tenderar våra hus att vara bättre isolerade. Detta innebär att radonhalten i inomhusluften kan öka betydligt under dessa månader, vilket ökar exponeringen. Att genomföra en radonmätning under mätsäsongen ger en realistisk och mer korrekt bild av den faktiska radonhalten i ditt hem.